Møbler

Rom for Rom forhandler møbler fra mange ulike leverandører. Rom for Rom viderefører tradisjonen fra Hødnebø og kan fortsatt skaffe møbler i gylden bjerk. Rom for Rom satser på tidløse møbler samtidig som det moderne.

Vi har møblene for både hus og hytte